Spracovanie osobných údajov pre účely komunikácie so zákazníkmi

Ak chcete komunikovať s Vami, potrebujete od vás emailovú adresu a meno.


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADE SOUHLASU

PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
Správcom osobných údajov je obchodná spoločnosť Instock CZ s.r.o., IČO: 02886600, so sídlom Na Vyhaslém 815, 272 01 Kladno, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 224980 (ďalej len "Správca").
Kontaktné údaje Správca sú nasledujúci: adresa pre doručovanie Na Vyhaslé 815, 272 01 Kladno, e-mailová adresa: eshop@instock.cz, telefon: + 420 776 482 811 (ďalej len "Kontaktné údaje správca").
Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.

2. Poskytnutí osobních údajov
Návštěvník e-shopu www.kominy-outlet.cz ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním registračného formulára na vytvorenie užívateľského účtu v rámci e-shopu Správca udeľuje správcovi súhlas s spracovaním osobných údajov (ďalej len "súhlas" ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR"). Správca v súvislosti s spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.

Správca bude na základe udeleného Súhlasu o osobe spracovávať tieto osobné údaje:
meno a sídlo;
emailová adresa;
ďalšie informácie zodpovedajúce svojmu charakteru osobným údajom, ktoré budú neverejne poskytnuté vo forme voľného oznámenia Subjekt údajov v kontaktnom formulári, ktoré neboli vyžiadané správcom;
(spoločne ďalej iba "Osobné údaje").

3. Účel spracovania osobných údajov

Správca bude na základe tohto súhlasu spracovaný Osobné údaje pre kontaktovanie subjektu údajov, vrátane reakcie na požiadavky služieb Správca z strany Subjekt údajov, spracovanie žiadostí Subjekt údajov, odpovedanie na otázky Subjektu údajov apod.
Od strany Správca nedokázal na základe súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodnutiu v zmysle čl. 22 GDPR.
Udělení súhlasu nie je zmluvnou požiadavkou Správca a nie je podmienený ďalším trvaním akéhokoľvek vzťahu.

4. Ďalšie príjemci osobných údajov

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť sprístupnené správcom týmto tretím osobám:
osobám poskytujúcim správcovi a / alebo ďalším príjemcom serverových, webových, cloudových alebo IT služieb.
Správca nemá v úmysle predat Osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje subjektu údajov budú spracované správcom po dobu potrebnú na splnenie účelu spracovania osobných údajov, najneskôr však do 30 dní od udelenia súhlasu.

6. Právo Subjektu údajov

V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov má tieto údaje:
Právo na prístup k osobným údajom u správcu, čo znamená, že Osobné údaje sú alebo nie sú spracované, a ak sú, pre aké účely, do akej miery sú k dispozícii, kým budú spracovať, či má právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo vzneste námietku, odkud Osobné údaje boli získané a či na základe spracovania osobných údajov dôjde k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadnej profilovania. Subjekt údajů má také právo získať kopiu osobných údajov, zatiaľ čo prvé poskytnutie je bezplatné, za dodatečné poskytnutie pak môže Správca požadovať primerané vyrovnanie administratívnych nákladov;
Právo na opravu osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať správcu o opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak boli nepřesné alebo neúplné;
Právo na vymazanie osobných údajov, čo znamená, že správca musí vymazat Osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) Subjekt údajů odvolá a neexistuje žiaden ďalší dôvod na spracovanie, (V) ukládá zákonnú povinnosť; (v) ukládá povinnú povinnosť;
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že ak nie je vyriešené sporné otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, konkrétne ak: (i) Subjekt údajů nepopírá přesnost Osobních údajů, (iii) Správce už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) ak Subjekt údajov vznese námietku proti spracovaniu podľa čl. 6.1.6. toto informačnej doložke, tak Správca môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené súhlasom subjektu údajov, prípadne tým, že tieto osobné údaje sú potrebné kvôli určeniu, výkonu alebo právnemu nároku na právne nároky;
Právo na prenositeľnosť údajov, čo znamená, že Subjekt údajov má právo získať Osobné údaje, ktoré poskytli správcom so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitelnom formáte, a ďalej má právo, ak je to technicky správite tieto údaje předal jinemu správci;
Právo vznést námietku proti správnosti osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže u Správcu podať písomnú alebo elektronickú námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov, čo spôsobí, že Správca osobných údajov nebude ďalej spracúvať, ak nedokáže závažné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmom Subjekt údajů nebo jeho práv a svobodami.
Uvedené údaje sa môžu uplatniť u Správcu buď písomnou formou doporučenou alebo elektronickou formou na kontaktných údajoch správcu.

Dále má Subjekt údajov právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov u Úradu pre ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: uoou.cz)

7. Odvolanie súhlasu

Toto Súhlas môže byť predmetom okamžitého odvolania, takže sa môže urobiť pred ukončením uvedených skutočností. Súhlas môľete odvolať údaje prostredníctvom formulára dostupného u správcu alebo ľubovoľnou formou prostredníctvom kontaktných údajov správcu.
Odvoláním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádza zo Súhlasu, ktorá bola udelená pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Osobné údaje budú vymazané, ak pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať inm zákonný dôvod.

Nastavenia súborov cookie
Čo sú cookies?

Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prečítajte si naše zásady o spracovaní osobných údajov.
 
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktívny

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavenia súborov cookie
Čo sú cookies?

Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prečítajte si naše zásady o spracovaní osobných údajov.