Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a oprávnených záujmov

Abychom mohli vykonať objednávku v našom obchode, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, telefónne číslo a meno a adresu odoslania, na ktorú doručíme objednávku.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJŮ

(ďalej len "Informační doložka")

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") poskytnuté správcom:

Správca:

Instock CZ s.r.o., IČO: 02886600

s sídlom Na Vyhaslém, 272 01 Kladno

zapsána v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 224980

(ďalej len "správca")

 

V súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy medzi vami ako zákazníkom, ak ste fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") a Správcom ako druhou zmluvnou stranou Vás správca informuje v zmysle článku čl. 13 GDPR o spracovaní osobných údajov, ku ktorým dôjde v súvislosti s uzavretím zmluvy:

1. Identifikácia a kontaktné údaje správcu

Správcom osobných údajov je obchodná spoločnosť Instock CZ s.r.o., IČO: 02886600, so sídlom Na Vyhaslém, 272 01 Kladno, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 224980.

Kontaktné údaje Správca je nasledovný: adresa pre doručovanie Na Vyhaslém, 272 01 Kladno, adresa elektronickej pošty eshop@instock.cz, telefón 776 482 811 (ďalej len "Kontaktné údaje správcu").

Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.

2. Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje získané od subjektu údajov na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu www.kominy-outlet.cz:

 • meno a sídlo;
 • údaje spojené s dopravou (dodací adresa);
 • fakturačné údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o DPH);
 • kontaktné údaje (emailová adresa, telefón);
 • údaje spojené s platbou (bankové spojenie);
 • ďalšie informácie zodpovedajúce svojmu charakteru osobným údajom, ktoré budú nepovinne poskytnuté vo forme voľného oznámenia Subjekt údajov v objednávke alebo pri uzavretí Zmluvy bez toho, aby boli požadované správcom;
  (spoločne ďalej iba "Osobné údaje").

Osobné údaje Subjektu údajov spracuje Správca iba pre nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základov v súlade s čl. 6 odst. 1 GDPR:


plnenia zmluvy, ktoré boli medzi Subjektom údajov a správcom uzavreté;
(najmä povinnosti súvisiace s ohlasovacou povinnosťou voči orgánom verejnej správy vyplývajúcej z predpisov daňových a iných právnych predpisov);

ďalej bude emailová adresa Subjektu údajov použitá podľa § 7 ods. 3 č. 480/2004 Sb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, v súlade s oprávneným záujmom správcu zasielania obchodných správ Správcom e-mailom. Toto zasílání obchodních sdělení Správca môže Akýkoľvek údaj zrušiť. Pre tento účel bude Správca údajov archivovať e-mailovú adresu Dáta údajov do doby zrušenia zasielania obchodných správ od strany Subjektu údajov; na se nedotýká iných účelů spracovania e-mailovej adresy subjektu údajov.

V prípade, že správca použije Osobné údaje na inú účel ako je stanovený v tejto Informačnej doložke, bezodkladne poskytne subjektu údajov informácie o tejto inej účely a ďalšie informácie uvedené v tejto Informačnej doložke.
Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 6 ods. 22 GDPR.

3. Ďalšie príjemci osobných údajov

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť sprístupnené správcom týmto tretím osobám:

 • externým poskytovateľom účtovných a daňových poradenských služieb pre spracovanie účtovníctva a daňovej agendy Správca, externý poskytovateľ právnych služieb; 
 • externým poskytovateľom platobných služieb na e-shopu Správce; 
 • externým poskytovateľom prepravných služieb;
 • orgánům verejnej správy;
 • môžu byť nehodne sprístupnené osobám, ktoré poskytujú Správcom a / alebo ďalším príjemcom serverových, webových, cloudových alebo IT služieb, alebo osobám, ktoré sú obchodnými partnermi správcu, ak je to potrebné na splnenie uvedených účelov.
  Správca nemá v úmysle predat Osobné údaje subjektu údajov tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.

4. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje subjektu údajov budú spracované Správcom po dobu trvania Zmluvy a počas nasledujúcich 5 rokov po splnení zmluvy, iné zákonné povinnosti Správca podľa platných právnych predpisov trvá dlhšie ako stanovená doba.

Zasílání obchodních sdělení Správca na emailovú adresu Subjekt údajov môže byť predmetom akéhokoľvek zrušenia. Pre tento účel bude Správca údajov archivovať e-mailovú adresu Dáta údajov do doby zrušenia zasielania obchodných správ od strany Subjektu údajov; na se nedotýká iných účelů spracovania e-mailovej adresy subjektu údajov.


5. Právo Subjektu údajov

V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov má tieto údaje:


Právo na prístup k osobným údajom u správcu, čo znamená, že Osobné údaje sú alebo nie sú spracované, a ak sú, pre aké účely, do akej miery sú k dispozícii, kým budú spracovať, či má právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo vzneste námietku, odkud Osobné údaje boli získané a či na základe spracovania osobných údajov dôjde k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadnej profilovania. Subjekt údajů má také právo získať kopiu osobných údajov, zatiaľ čo prvé poskytnutie je bezplatné, za dodatečné poskytnutie pak môže Správca požadovať primerané vyrovnanie administratívnych nákladov;
Právo na opravu osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať správcu o opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak boli nepřesné alebo neúplné;
Právo na vymazanie osobných údajov, čo znamená, že správca musí vymazat Osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) Subjekt údajů odvolá a neexistuje žiaden ďalší dôvod na spracovanie, (V) ukládá zákonnú povinnosť; (v) ukládá povinnú povinnosť;
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že ak nie je vyriešené sporné otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, konkrétne ak: (i) Subjekt údajů nepopírá přesnost Osobních údajů, (iii) Správce už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) ak Subjekt údajov vznese námietku proti spracovaniu podľa čl. 5.1.6. toto informačnej doložke, tak Správca môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené súhlasom subjektu údajov, prípadne tým, že tieto osobné údaje sú potrebné kvôli určeniu, výkonu alebo právnemu nároku na právne nároky;
Právo na prenositeľnosť údajov, čo znamená, že Subjekt údajov má právo získať Osobné údaje, ktoré poskytli správcom so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitelnom formáte, a ďalej má právo, ak je to technicky správite tieto údaje předal jinemu správci;
Právo vznést námietku proti správnosti osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže u Správcu podať písomnú alebo elektronickú námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov, čo spôsobí, že Správca osobných údajov nebude ďalej spracúvať, ak nedokáže závažné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmom Subjekt údajů nebo jeho práv a svobodami.

Uvedené údaje sa môžu uplatniť u Správcu buď písomnou formou doporučenou alebo elektronickou formou na kontaktných údajoch správcu.

Dále má Subjekt údajov právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov u Úradu pre ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: uoou.cz)

Nastavenia súborov cookie
Čo sú cookies?

Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prečítajte si naše zásady o spracovaní osobných údajov.
 
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktívny

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavenia súborov cookie
Čo sú cookies?

Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prečítajte si naše zásady o spracovaní osobných údajov.